POŘADATEL

 • Petr Kordík (Denisova 329, Jičín 50601) IČO: 69149283, petr.kordik@centrum.cz, tel.: 737 948 738 a Martin Šubr (Václavská 334, Lázně Bělohrad 50781), martinsubr@seznam.cz, tel.: 735 083 720 

TERMÍN

 • 3. srpna 2024

MÍSTO STARTU

 • Lázně Bělohrad, náměstí  K.V.Raise (GPS souřadnice 50°25'44.203"N, 15°34'59.061"E)

PREZENTACE

 • Zámecký park Lázně Bělohrad, 50°25'49.2"N 15°34'48.0"E
 • Pátek 2.8.2024 od 17.00 do 19.00 hod. 
 • Sobota 3.8. od 7.30 do 9.30 hod. 

START

 • náměstí K. V. Raise, Lázně Bělohrad 
 • 10.00 hod.   trasa 51 km   

CÍL

 • Lázně Bělohrad - zámecký park

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

 • 15.00-16.00 hod 

CENY

 • Věcné ceny od partnerů závodu pro první 3 závodníky v každé kategorii
 • PRIZEMONEY: 
  • muži: prvních 5 v absolutním pořadí 
   • 1. místo: 4 000,- 
   • 2. místo: 3 000,- 
   • 3. místo: 2 000,-
   • 4. místo: 1 500,-
   • 5. místo: 1 000,- 
  • ženy: první 3 v absolutním pořadí 
   • 1. místo: 3 000,-
   • 2. místo: 2 000,-
   • 3. místo: 1 000,- 

DÉLKA TRASY

 • 51 km -  převýšení  950 m.

TRASA

 • 51km -  Lázně Bělohrad - Červéná Třemešná - Dachovy - Libín (1.občerstvovačka) - Konecchlumí - Lužany (2.občerstvovačka) - Lány (brod) - Lázně Bělohrad 

POVRCH TRASY: 80% lesní a polní cesty, 20% asfalt

 • Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně!!! Nevyhazujte prosím zbytečně obaly od gelů, tyčinek, tablet atd. V případně nutnosti "odlehčení" využijte prosím občerstovací stanice. Děkujeme za pochopení

KATEGORIE

 

51km  - MUŽI

 • MK:  ročníky 2009-2011                                                                                                                      
 • MJ:  ročníky 2008-2006  
 • M1:  ročníky 2005-1995
 • M2:  ročníky 1994-1985
 • M3:  ročníky  1984-1975
 • M4:  ročníky 1974-1965                                                                                                                  
 • M5:  ročníky 1964 a starší                                                                                                          
 • MG1: ročníky 1985 - 2011 (gravel kola)          
 • MG2: ročníky 1984 a starší (gravel kola)       

                                                                 

51km  - ŽENY                                                                                                                                         

 • ZK:  ročníky 2009-2011 
 • ZJ:  ročníky 2008-2006
 • Z1:  ročníky 2005-1995
 • Z2:  ročníky 1994-1985
 • Z3:  ročníky  1984 a starší                                                                                                                 
 • ZG1: ročníky 2011 a starší (gravel kola)

 

OBČERSTVENÍ

 • na trase: banány, ionťák, meloun, sušenky, koláče, sýr a další laskominy. V cíli potom na všechny účastníky maratonu čeká oběd a nápoj (pivo/limo).

STARTOVNÉ

 • platba do 31.7.2024 - 550 Kč (převodem či hotově)                                                                       
 • platba do 2.8.2024 - 650 Kč (převodem či hotově)                                                                         
 • platba na místě 3.8.2024 - 750 Kč (pouze v hotovosti)

STARTOVNÉ pro mládež do 18 let (2007 a mladší) na trase 50km:

 • platba do 31.7.2024 - 400 Kč (převodem či hotově)                                                                       
 • platba do 2.8.2024 - 450 Kč (převodem či hotově)                                                                       
 • platba na místě 3.8.2024 - 500 Kč (pouze v hotovosti)

Při neúčasti se startovné nevrací!                                                                                                         

POZOR! Pro účastníky se zaplacenou přihláškou do 3.7.2027 máme připravené kvalitní bavlněné triko závodu. Platí pouze pro prvních 300  přihlášených! 

PLATBA STARTOVNÉHO PŘEVODEM

 • Platba je automaticky požadována při přihlášení na akci platebním terminálem ComGate. Platit lze platební kartou i převodem z Vašeho účtu. 

V CENĚ STARTOVNÉHO:

 • označená trať, startovní číslo, 2 občerstvovací stanice na trati, oběd po závodě, sprchy, výsledkový servis, zdravotní zabezpečení, DÁREK od partnerů akce, lístek do tomboly o hodnotné ceny

REGISTRACE

DĚTSKÉ ZÁVODY

 • Prezentace od 7.30 do 9.30 hod. v zámeckém parku 
 • Místo startu: zámecký park 
 • Start: 10:15 hod (od nejmladších kategorií)       
 • Také na dětské závody je možnost přihláasit se on-line prostřednictvím webu http://sportchallenge.cz . Využijte tuto možnost, prosím. Urychlíte tím prezentaci Vašich ratolestí. Děkujeme 
 • Startovné na dětské závody při registraci a úhradě předem: 50 Kč. 
 • Startovné na místě: 70 Kč.                                                                                                                           

KATEGORIE DĚTI

 • BB - Bobíci - ročníky: 2020 a mladší - cca 100m odstrkovadla (pokud dítě již jezdí na kole, startuje ve starší kategorii)         
 • N1K: Naděje I. - kluci  ročníky 2017 - 2019                                                                                                                 
 • N1H: Naděje I. - holky ročníky 2017 - 2019                                                                                                           
 • N2K: Naděje II. - kluci ročníky 2014 - 2016                                                                                               
 • N2H: Naděje II. - kluci ročníky 2014 - 2016                                                                                                                 
 • MCH: mladší chlapci - ročníky 2012 - 2013                                                                                                             
 • MH: mladší dívky - ročníky 2012 - 2013                                                                                            
 • ŘAZENÍ NA START DĚTSKÝCH ZÁVODŮ JE DLE DATUMU PŘIHLÁŠENÍ                                                                                                                                                                                      

- Značení: reflexní pásky, oplůtky
- Trať: situována v Zámeckém parku Lázně Bělohrad (bude upřesněno)
- Povinná výbava: cyklistická přilba
- Ceny: sladké a materiální odměny

Závod se koná za finanční podpory města Lázně Bělohrad a Královéhradeckého kraje. Svolení k pořádání akce vydaly Lesy ČR, s.p. Děkujeme! 

 

PRAVIDLA

 

Pravidla PODKRKONOŠSKÉHO MARATONU vycházejí z pravidel Českého svazu cyklistiky (ČSC) resp. Soutěžního řádu pro závody horských kol v ČR dostupného na stránkách ČSC. Všichni účastníci PODKRKONOŠSKÉHO MARATONU   jsou povinni tato pravidla platná od 1. 1. 2018 dodržovat. Podmínkou účasti na závodech je řádně vyplněná (písemně nebo elektronicky) a zaplacená přihláška účastníka na závod, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Potvrzením přihlášky na závod účastník souhlasí s následujícími pravidly.

1. Základní ustanovení:

1.1. Startovné a výtěžek z jiných služeb náleží pořadateli, pokud není rozpisem nebo smlouvou stanoveno jinak. Startovné bude vráceno pouze v případě, že se soutěž nebude konat.

1.2. Každý účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Účastníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu. Doporučujeme si sjednat úrazové pojištění. Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizací závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

1.3. Účastník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a na majetku.

1.4. Účastník vyplněním přihlášky na závod potvrzuje správnost údajů.

1.5. Řádně vyplněnou přihláškou účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely pořadatele. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. Pořadatel se zavazuje, že poskytnutá data nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám a budou náležitě chráněna dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

1.6. Přihláškou se účastník zavazuje dodržovat zásady fair play, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

1.7. Přihláškou účastník dává svůj souhlas organizátorům nebo osobám organizátory určenými, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ní na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

2. Vybavení:

2.1. Účastník je povinen mít ochrannou přilbu. Přilby, kterých se používají při soutěžích a v průběhu tréninkového procesu, musí být schválené a musí odpovídat bezpečnostním normám. Tyto přilby musí sloužit k ochraně hlavy. Účastník bez ochranné přilby nebude připuštěn na start závodu.

2.2. Účastníci nesmí používat kola (přední a zadní) o průměru větším než 29 palců.

2.3. Je zakázáno používat pneumatiky vybavené kovovými hroty nebo bodci.

2.4. Všechna horská kola použitá v jednotlivých kategoriích musí být poháněna pouze lidskou silou. Pořadatel může udělit výjimku například handicapovaným účastníkům. 

 

3. Identifikace závodníků:

3.1. Při prezentaci bude účastníkovi předána tabulka se startovním číslem. Tabulku si závodníci musí připevnit na viditelné místo na řídítkách. Účastník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani jinak upravovat.

3.2. Pořadatel má právo na změnu obsahu startovní tašky.

4. Závod:

4.1. Účastník závodu je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí. Závod bývá zpravidla ukončen v předem stanoveném časovém limitu. Časový limit trasy je: 54 km – 5 hodin.

4.2. Účastník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať závodu. Nesmí použít jakékoliv zkratky, vypustit jeden okruh tratě nebo použít jiný nečestný prostředek k získání výhody oproti jinému účastníkovi. Jestliže účastník závodu opustí vyznačenou trať z libovolného důvodu, je povinen vrátit se na trať ve stejném místě.

4.3. Chůze, běh nebo jízda mimo vyznačenou trať, bez zjevného úmyslu návratu na trať nebo činnost mimo vyznačenou trať, je důvodem k diskvalifikaci.

4.4. Účastník závodu se nesmí vyjadřovat hrubými slovy, projevovat se hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a zejména vůči oficiálním představitelům.

4.5. Nepřístojné chování a hrubý způsob vyjadřování, nerespektování oficiálních činitelů a diváků, jsou předmětem napomenutí. V případě opakování uvedených provinění je závodník vyloučen ze závodu.

4.6. Účastník závodu musí dodržovat platné cyklistické předpisy.

4.7. Pokud trasa povede přes pozemní komunikace, je účastník závodu povinen dodržovat Zákon o silničním provozu 2016 č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.  Závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu, na turistických stezkách mají turisté přednost.

4.8. Účastník závodu musí prokázat občanskou etiku v každé situaci. Musí uvolnit místo rychlejšímu závodníkovi, když ho o to tento závodník požádá.

4.9. Účastník musí brát ohled na prostředí, ve kterém se závod jede. Musí se proto pohybovat pouze po vyznačené trase. Především se musí vyhnout jakémukoliv znečišťování tratě a okolí odhazováním odpadků. ( výjimku  tvoří občerstvovací stanice) (!) Za případné porušení může být účastník pořadatelem finančně pokutován nebo vyloučen ze závodu.

4.10. Pokud účastník odstoupí ze závodu, je povinen tuto skutečnost co nejdříve nahlásit pořadateli nebo časomíře v prostoru cíle.

5. Zakázané látky:

5.1. Účastník závodu nesmí být pod vlivem drog a látek uvedených na listině Mezinárodní cyklistické unie (UCI) jako zakázané dopingové látky.

6. Protesty

6.1. Účastník závodu, který se domnívá nebo má výhrady vůči rozhodnutí rozhodčích či jednání jiných účastníků závodu, má právo se proti takovému jednání odvolat – podat protest. Podání protestu je zpoplatněno správním poplatkem 500,- Kč splatným při podání protestu.

6.2. Oznámení o protestu musí účastník učinit okamžitě, jak je to možné s ohledem na průběh závodu, nejpozději však po projetí cílem a to ústně hlavnímu organizátorovi závodu. Do 30 minut pak písemně  do rukou hlavního organizátora závodu.

6.3. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

7. Vyhlašování vítězů jednotlivých závodů

7.1. Řádně registrovaní závodníci, kteří podle pravidel dokončí trať závodu a dosáhnou ve své kategorii 3 (tří) nejrychlejších časů, budou v rámci programu závodu vyhlášeni. Vyhlášeni jsou závodníci s prvním, druhým a třetím nejrychlejším časem v dané kategorii.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlásit všechny kategorie daného závodu.  Pořadatel může sloučit kategorii se sousední kategorií pokud při uzavření registrací nebude počet přihlášených v dané kategorii alespoň 5 závodníků.

7.3. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží při vyhlášení věcné ceny. Prvních pět mužů a žen v absolutním pořadí také prizemoney.

7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu ohodnocení vyhlášených závodníků uvedeném v bodu 7.3.

 

8. Zařazení do kategorií a týmů

8.1. Každý závodník, vyjma dětských závodů, je hodnocen v kategorii OPEN, otevřené kategorii, ve které nejsou závodníci rozlišeni podle věku. V průběžném pořadí jsou následně zvlášť hodnoceny ženy a muži v samostatné kategorii.

8.2. Každý závodník je dále zařazen do věkové kategorie podle ročníku narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození, nikoliv dosažený věk v době konání závodu.

8.3. Výsledky jsou závodníkům zaznamenány v kategorii OPEN i ve věkové kategorii. Závodník je tedy hodnocen současně ve dvou kategoriích.

 

9. Změny pravidel

9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků.

9.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu výše vypsaných pravidel. Obsah stránky